Top

مخزن آب قهوه ساز بوش

مخزن آب قهوه ساز اصلی بوش ، مناسب برای قهوه سازهای بوش اصلی با مدل ....TKA8 می باشد . جنس آن از پلاستیک مرغوب بوده و مقاوم می باشد . این مخزن آب ساخت کشور چین می باشد .

این مخزن در مدل های زیر قابل استفاده می باشد :

TKA8011 / TKA8013 / TKA8631 / TKA8633 / TKA8651 / TKA8653 / TKA8A053 / TKA8A681 / TKA8A683

 

نکته : در صورت امکان ، از آب دستگاه تصفیه برای دستگاه استفاده شود تا از ایجاد جرم و رسوب آب تا حد ممکن جلوگیری شود . همچنین بطور منظم ، از مواد جرمگیر و رسوب زدای اصلی برای نظافت و رسوب زدایی دستگاه استفاده شود .


قیمت: 520000 تومان

مخزن آب قهوه ساز اصلی بوش ، مناسب برای قهوه سازهای بوش اصلی با مدل ....TKA8 می باشد . جنس آن از پلاستیک مرغوب بوده و مقاوم می باشد . این مخزن آب ساخت کشور چین می باشد .

این مخزن در مدل های زیر قابل استفاده می باشد :

TKA8011 / TKA8013 / TKA8631 / TKA8633 / TKA8651 / TKA8653 / TKA8A053 / TKA8A681 / TKA8A683

 

نکته : در صورت امکان ، از آب دستگاه تصفیه برای دستگاه استفاده شود تا از ایجاد جرم و رسوب آب تا حد ممکن جلوگیری شود . همچنین بطور منظم ، از مواد جرمگیر و رسوب زدای اصلی برای نظافت و رسوب زدایی دستگاه استفاده شود .

نظرات کاربران

نظر بدهید