Top

مخزن آب قهوه ساز بوش

مخزن آب قهوه ساز اصلی بوش ، مناسب برای قهوه سازهای بوش اصلی با مدل ....TKA6 می باشد . جنس آن از پلاستیک مرغوب بوده و مقاوم می باشد . این مخزن آب ساخت کشور چین می باشد .

این مخزن در مدل های زیر قابل استفاده می باشد :

TKA6001 / TKA6003 / TKA6021 / TKA6024 / TKA6028 / TKA6031 / TKA6033 / TKA6034 / TKA6048 / TKA6074 / TKA6323 / TKA6501 / TKA6521 / TKA6531 / TKA6621 / TKA6A041 / TKA6A043 / TKA6A044 / TKA6A047 / TKA6A643 / TKA6A683 

 

نکته :

در صورت امکان ، از آب دستگاه تصفیه برای دستگاه استفاده شود تا از ایجاد جرم و رسوب آب تا حد ممکن جلوگیری شود . همچنین بطور منظم ، از مواد جرمگیر و رسوب زدای اصلی برای نظافت و رسوب زدایی دستگاه استفاده شود .


قیمت: 430000 تومان

مخزن آب قهوه ساز اصلی بوش ، مناسب برای قهوه سازهای بوش اصلی با مدل ....TKA6 می باشد . جنس آن از پلاستیک مرغوب بوده و مقاوم می باشد . این مخزن آب ساخت کشور چین می باشد .

این مخزن در مدل های زیر قابل استفاده می باشد :

TKA6001 / TKA6003 / TKA6021 / TKA6024 / TKA6028 / TKA6031 / TKA6033 / TKA6034 / TKA6048 / TKA6074 / TKA6323 / TKA6501 / TKA6521 / TKA6531 / TKA6621 / TKA6A041 / TKA6A043 / TKA6A044 / TKA6A047 / TKA6A643 / TKA6A683  

 

نکته :

در صورت امکان ، از آب دستگاه تصفیه برای دستگاه استفاده شود تا از ایجاد جرم و رسوب آب تا حد ممکن جلوگیری شود . همچنین بطور منظم ، از مواد جرمگیر و رسوب زدای اصلی برای نظافت و رسوب زدایی دستگاه استفاده شود .

نظرات کاربران

نظر بدهید