Top

ظرف خردکن همزن عمودی بوش

ظرف اصلی خردکن همزن عمودی بوش ، مناسب برای همزن عمودی های بوش اصلی با مدل های ( ...MSM67 و ...MSM77 و ...MSM87 و ...MSM88 و ...MS8CM ) می باشد که ساخت کشور اسلوونی هست .
این ظرف برای مدل های زیر قابل استفاده می باشد :

MSM7700 / MSM67140 / MSM67160 / MSM87140 / MSM87160 / MSM87180 / MSM88160 / MSM88164 / MS8CM6160

نکته
قبل از هربار استفاده ، زیر تیغه و یا شفت ظرف را با روغن چرب نمایید ، این عمل باعث عمر بیشتر تیغه و ظرف شده و از استحکاک این دو قطعه با هم ، که باعث خوردگی شفت ظرف و تیغه و شکستن آن می شود ، جلوگیری می کند .


قیمت: 650000 تومان

محصولات مشابه

ظرف اصلی خردکن همزن عمودی بوش ، مناسب برای همزن عمودی های بوش اصلی با مدل های ( ...MSM67 و ...MSM77 و ...MSM87 و ...MSM88 و ...MS8CM ) می باشد که ساخت کشور اسلوونی هست .
این ظرف برای مدل های زیر قابل استفاده می باشد :

MSM7700 / MSM67140 / MSM67160 / MSM87140 / MSM87160 / MSM87180 / MSM88160 / MSM88164 / MS8CM6160

نکته
قبل از هربار استفاده ، زیر تیغه و یا شفت ظرف را با روغن چرب نمایید ، این عمل باعث عمر بیشتر تیغه و ظرف شده و از استحکاک این دو قطعه با هم ، که باعث خوردگی شفت ظرف و تیغه و شکستن آن می شود ، جلوگیری می کند .

نظرات کاربران

نظر بدهید